Изисквания на БДС за стандартна машинописна страница са:
да съдържа 1800  знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите),страниците да са  отпечатани на хартия с формат А4 (210х297 мм), с полета горе, долу и дясно – 2 см, и ляво – 3,5 см. (по-голямо място за перфорация).

Шрифтове и параметри:
Times New Roman или Ariel с размер 14 пункта, с разредка 1.5 и разстояние от символи 105%